Công nghệ thông tin

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

 •   23/07/2023 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   13/07/2023 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Bến Cầu: Tập huấn chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023

Bến Cầu: Tập huấn chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023

 •   19/06/2023 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/6/2023, tại hội trường UBND thị trấn Bến Cầu, UBND huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị tập huấn công nghệ thông tin về chuyển đổi số, kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023.
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2023.

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2023.

 •   19/04/2023 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2023.
Sở Thông tin và Truyền thông: thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong triển khai thực hiện cải cách hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông: thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong triển khai thực hiện cải cách hành chính

 •   22/03/2022 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 1644
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 359/KH-STTTT phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính từ nay đến năm 2025.
Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu về các Chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu về các Chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh Tây Ninh

 •   23/02/2022 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 972
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 656 tổ chức Hội thi tìm hiểu về các Chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh Tây Ninh trong cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.
Đến năm 2025, tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Đến năm 2025, tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến

 •   22/06/2021 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 1341
 •   Phản hồi: 0
Trong Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu trọng tâm đến năm 2025, tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2021

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2021

 •   27/03/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1628
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2021.
Nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

 •   24/03/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1629
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 741/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin; tạo sự lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không gian mạng, thúc đẩy thay đổi nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng.
Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Lĩnh vực CNTT, Chuyển đổi số, Đô thị thông minh và an toàn thông tin:

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Lĩnh vực CNTT, Chuyển đổi số, Đô thị thông minh và an toàn thông tin:

 •   03/02/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 935
 •   Phản hồi: 0
1. Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2

Kế hoạch chuyển đổi số Bộ TT&TT: Sớm hình thành hệ sinh thái số

 •   12/01/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 949
 •   Phản hồi: 0
(Mic.gov.vn) -
Việc xây dựng, thực hiện kế hoạch cho một giai đoạn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý, điều hành. Và một trong những giải pháp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu chính là ban hành kế hoạch cụ thể.
3

Nghị quyết của Chính phủ: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

 •   05/01/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1801
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân.
Tây Ninh: Ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Tây Ninh: Ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

 •   05/01/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1135
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (phiên bản 2.0).
Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

 •   23/10/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2208
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2273/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

 •   14/01/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1279
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3123/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020

 •   10/09/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1310
 •   Phản hồi: 0
Ngày 7/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2177/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.

Các tin khác

Danh mục

Hộp thư điện tử Tây Ninh
CÔNG KHAI, MINH BẠCH
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022
Họp không giấy
Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí
Công báo tỉnh Tây Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Hướng Dẫn Dịch Vụ Công
Danh sách phóng viên thường trú địa bàn Tây Ninh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập33
 • Máy chủ tìm kiếm26
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay8,452
 • Tháng hiện tại357,448
 • Tổng lượt truy cập12,330,972
Tra cứu hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây