Mẫu báo cáo

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2020.

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2020.

 •   10/06/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 2972
 •   Phản hồi: 0
Để có đầy đủ các thông tin chính thức xây dựng Báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tỉnh Tây Ninh năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát, cụ thể, như sau:
Khảo sát thu thập số liệu các doanh nghiệp CNTT năm 2019

Khảo sát thu thập số liệu các doanh nghiệp CNTT năm 2019

 •   20/09/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1559
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông gửi tới các Doanh nghiệp và Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh bảng khảo sát, thu thập thông tin.
Xây dựng kế hoạch ứng CNTT tại đơn vị, địa phương năm 2018

Xây dựng kế hoạch ứng CNTT tại đơn vị, địa phương năm 2018

 •   06/10/2017 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 2038
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2017

Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2017

 •   12/04/2017 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 2117
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thu thập số liệu thực hiện báo cáo định kỳ về Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông hàng năm. Đồng thời, để có căn cứ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ các thông tin theo phụ lục đính kèm.
Bàn giao máy quét tốc độ cao phục vụ bộ phận Một cửa

Bàn giao máy quét tốc độ cao phục vụ bộ phận Một cửa

 •   14/12/2016 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 1913
 •   Phản hồi: 0
Tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016

Tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016

 •   25/11/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2034
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định 2693/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cung cấp thông tin khảo sát về hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực CNTT năm 2016.

Cung cấp thông tin khảo sát về hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực CNTT năm 2016.

 •   06/10/2016 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 2157
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 2793/KH-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh về việc khảo sát hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin năm 2016 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì thực hiện; Trong đó Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao phối hợp thực hiện khảo sát.
Khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Tây Ninh

Khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Tây Ninh

 •   26/09/2016 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1781
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thu thập số liệu phụ vụ công tác xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử tại tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát hiện trạng hạ tầng, thực trạng triển khai sử dụng các hệ thống thông tin, cũng như các thủ tục hành chính công, quy trình tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã và khảo sát hiện trạng đánh giá mức độ về nguồn nhân lực sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xây dựng Chính phủ điện tử.
Hướng dẫn triển khai Chương trình viễn thông công ích đến năm 2020

Hướng dẫn triển khai Chương trình viễn thông công ích đến năm 2020

 •   15/06/2016 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1351
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thực hiện triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/2015/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Căn ​cứ Công văn số 1773/BTTTT-QLDN ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn lập danh mục và sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án, lập kế hoạch hổ trợ thiết lập hạ tầng Viễn thông và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1520/UBND-VX ngày 06/6/2016 về việc triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh hướng dẫn việc lập danh sách đối tượng thụ hưởng, hồ sơ cần thiết khi đối tượng thụ hưởng đến đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở ngành liên quan như: Sở Y Tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện/thành phố lập danh sách các đối tượng thụ hưởng chương trình viễn thông công ích năm 2020. Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông thực hiện triển khai hạ tầng phục vụ chương trình viễn thông công ích có nhiệm vụ kết nối hạ tầng thông tin phục vụ các đối tượng được hưởng theo chương trình. Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Bưu chính, Viễn thông Email: sotttt-bcvt@tayninh.gov.vn Điện thoại: 066.3813111 Di động: 0949525757 (chuyên viên Huỳnh Phi Long)
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT

 •   24/05/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2955
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thông qua Công văn số 1797/VP-VX ngày 12/5/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổng kết và báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT
Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2016.

Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2016.

 •   14/04/2016 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1832
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thu thập số liệu thực hiện báo cáo định kỳ về Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông hàng năm. Đồng thời, để có căn cứ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ các thông tin theo phục lục đính kèm
Tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2015

Tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2015

 •   08/12/2015 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 1333
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện/TP mẫu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2015
Khảo sát tình hình ứng dụng máy tính và Internet ở các tổ chức kinh tế và các cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2015

Khảo sát tình hình ứng dụng máy tính và Internet ở các tổ chức kinh tế và các cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2015

 •   05/12/2015 05:35:00 AM
 •   Đã xem: 1575
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông gửi tới các tổ chức kinh tế và các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh bảng khảo sát, thu thập thông tin ứng dụng máy tính và Internet.
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2015

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2015

 •   22/05/2015 06:35:00 PM
 •   Đã xem: 1492
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2182/VP-VX ngày 08/5/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2015
Khảo sát, đánh giá hạ tầng và ứng dụng CNTT các xã biên giới

Khảo sát, đánh giá hạ tầng và ứng dụng CNTT các xã biên giới

 •   11/05/2015 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 1774
 •   Phản hồi: 0
Khảo sát hạ tầng kỹ thuật nhằm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính đối với các đơn vị cấp xã thuộc các xã biên giới, cụ thể các nội dung liên quan như: sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị về công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính; mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin; khả năng vận hành, sử dụng thiết bị và phần mềm tin học của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, ...

Các tin khác

Danh mục

Hộp thư điện tử Tây Ninh
CÔNG KHAI, MINH BẠCH
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022
Họp không giấy
Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí
Công báo tỉnh Tây Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Hướng Dẫn Dịch Vụ Công
Danh sách phóng viên thường trú địa bàn Tây Ninh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập47
 • Máy chủ tìm kiếm37
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay8,295
 • Tháng hiện tại357,291
 • Tổng lượt truy cập12,330,815
Tra cứu hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây