Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 01/08/2019, 10:00
UBND tỉnh chỉ đạo tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/08/2019
Theo số liệu thống kê đến ngày 30/6/2019, tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 82,35% (Kế hoạch 85,5%); trong đó Thành phố đạt 77,28% (Kế hoạch 88,4%), Tân Biên đạt 74,74% (Kế hoạch 82,1%), Tân Châu đạt 74,72% (Kế hoạch 83,6%), Dương Minh Châu đạt 83,55% (Kế hoạch 87%), Châu Thành đạt 74,74% (Kế hoạch 80,5%), Hòa Thành đạt 73,62% (Kế hoạch 82,8%), Gò Dầu đạt 83,95% (Kế hoạch 88,9%), Bến Cầu đạt 81,69% (Kế hoạch 84,5%), Trảng Bàng đạt 88,65% (Kế hoạch 89,8%).

Nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ 85,5% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT vào cuối năm 2019, ngày 01/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1645/UBND-VHXH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 608/KH-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020; duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đã đạt được và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong đó đặc biệt tuyên truyền để đạt 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT với toàn bộ thành viên; Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh BHYT; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm hoặc các hình thức tuyên truyền phù hợp khác, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Tập trung tuyên truyền vào các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp như: học sinh, sinh viên, hộ gia đình để tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT nhằm tiến tới lộ trình BHYT toàn dân; Phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT đến các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân trên địa bàn; Phân tích, đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế trong phát triển đối tượng tham gia BHYT của địa phương để đề ra giải pháp vận động phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

Chủ động, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn tham gia BHYT đạt chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020; Tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh rà soát, cung cấp thông tin, cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT theo quy định.

          Song Anh

Lượt người xem:  Views:   364
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết