Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 14/10/2020, 09:00
Sáng nay, khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/10/2020
8 giờ sáng 14.10, tại hội trường Tỉnh uỷ, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên trù bị để thảo luận, quyết định một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp chính thức.

Tại phiên trù bị, Ðại hội biểu quyết số lượng và danh sách Ðoàn chủ tịch, Ðoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Ðại hội. Ðại hội thảo luận, thống nhất chương trình làm việc (phiên trù bị, phiên chính thức); thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử trong Ðảng; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu và khách mời; chia tổ thảo luận.

Chiều cùng ngày, Ðại hội thảo luận (tại tổ) đóng góp dự thảo các văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 14.10 đến hết 16.10 tại Hội trường A Tỉnh uỷ; phiên khai mạc và bế mạc Ðại hội được truyền hình trực tiếp trên Ðài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.

Tổng số đại biểu tham dự Ðại hội là 350 đại biểu thuộc 13 đoàn đại biểu của 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện cho gần 37.000 đảng viên. Chủ đề Ðại hội: "Xây dựng Ðảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030".

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành kiểm điểm, đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được và những hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ðại hội sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ðại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Ðại hội cũng sẽ dành thời gian lắng nghe các ý kiến thảo luận, tham luận của đại biểu tiếp tục đóng góp cho các dự thảo văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Thuý

Nguồn: https://baotayninh.vn/sang-nay-khai-mac-phien-tru-bi-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xi-nhiem-ky-2020-2025-a127573.html

Lượt người xem:  Views:   168
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết