Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 21/12/2020, 10:00
Ngành Thông tin và Truyền thông: 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/12/2020
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hiện nay, ở 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh có 1818 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công Mức độ 4. Trong đó: có 1432 thủ tục hành chính tại cấp tỉnh, 251 thủ tục hành chính tại cấp huyện và 135 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Đối với ngành Thông tin và Truyền thông, có 43/43 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4. Trong đó 37 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (bao gồm các lĩnh vực: Báo chí: 05 TTHC; Xuất bản, In và Phát hành: 14 TTHC; Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: 12; Bưu chính: 06 TTHC) và 06 TTHC cấp huyện (04 TTHC lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; 02 TTHC lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành). 

(Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh chuyển đến link:

https://sotttt.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet1/DispForm.aspx?ID=906&CategoryId=C%E1%BA%A3i%20c%C3%A1ch%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh&InitialTabId=Ribbon.Read)

BT


Lượt người xem:  Views:   466
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết