Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 27/07/2018, 16:00
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2018.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/07/2018

Ngày 27/7/2018, tại Hội trường Viễn thông Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2018.

Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Dững, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện và thành phố; đại diện lãnh đạo, công chức Văn hóa – Xã hội các phường, xã, thị trấn của các huyện và thành phố;  đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

taphuanhoinghitrienkhai_1.jpg

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Các đại biểu tham gia hội nghị đã được nghe triển khai Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Luật Xử lý vi phạm hành chính và các vấn đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Việc triển khai hội nghị nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở các cấp huyện, xã, phường và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực in, photocoy trên địa bàn tỉnh.

Chi đoàn

Lượt người xem:  Views:   37
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động