Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh 
Ngày bắt đầu:
21/08/2020  
Ngày kết thúc:
28/08/2020  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Góp ý dự thảo quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp  sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh

 
Nội dung:

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020, 

Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo "Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh". Kính gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến cho Dự thảo và gửi ý kiến đóng góp về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/8/2020 để Sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Xem chi tiết Dự thảo tại đây!Du thao Quy dinh thuc day su dung DVC_V2.doc

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị.

 
Danh sách Góp ý