Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 2, Ngày 11/06/2018, 15:00
Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2018 | Phòng TTBCXB
Ngày 6/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 33/KH-STTTT công tác thông tin đối ngoại năm 2018.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh đến với nhân dân trong và ngoài nước. Đặc biệt, nơi có kiều bào ta đang sinh sống, học tập, lao động và công tác ở nước ngoài. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các dự án cần kêu gọi đầu tư của tỉnh, liên doanh, liên kết vào các lĩnh vực của tỉnh.  Tăng cường năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị số 41/CT-TTg, ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, Kế hoạch số 137a-KH/BCĐ, ngày 11/4/2017 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2018 và Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.  Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI);  Tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thông tin đối ngoại (sản xuất phim tài liệu, phóng sự, đăng tải bài viết giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh trên các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương; sản xuất chương trình phát thanh về thông tin đối ngoại trên đài truyền thanh các huyện, thành phố); tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, Người phát ngôn trên địa bàn tỉnh. Theo dõi nội dung tuyên truyền của các đơn vị trên lĩnh vực báo chí, truyền thông; tăng cường cung cấp thông tin đối ngoại trên cổng thông tin điện tử, hệ thống quang báo, báo điện tử, truyền hình… của tỉnh; chủ động và tăng cường cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Khmer, để quảng bá hình ảnh, tiềm năng của đất nước, đặc biệt là tiềm năng của tỉnh Tây Ninh, góp phần thu hút đầu tư, khách du lịch quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018.  Phối hợp với Đài Phát Thanh - Truyền hình Tây Ninh xây dựng các video clip giới thiệu, quảng bá hình ảnh Tây Ninh tiềm năng du lịch, kinh tế cũng như cơ hội đầu tư, chính sách ưu đãi phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh trên Cụm Thông tin cơ sở của tỉnh. Chỉ đạo Đài Truyền thanh các huyện, thành phố xây dựng, sản xuất chương trình phát thanh về thông tin đối ngoại; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018 và các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên Đài Truyền thanh 9 huyện, thành phố. Xây dựng các nội dung thông tin tuyên truyền về thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

Phòng TTBCXB

Lượt người xem:  Views:   215
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch