Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 3, Ngày 26/02/2019, 11:00
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/02/2019 | MN
Ngày 22/2/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Kế hoạch được triển khai nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý thống nhất điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện có hiệu quả, đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Tây Ninh nói riêng đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức để mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Phát huy những ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của tỉnh.

Kế hoạch đề ra nhiều nội dung tổ chức hoạt động gồm thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cụm thông tin đối ngoại về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; quảng bá hình ảnh về quê hương - đất nước - con người và truyền thống lịch sử tỉnh Tây Ninh đến với người dân trong và ngoài nước; truyền thông quảng bá phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh; Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới về công tác thông tin đối ngoại...

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí trong tỉnh, UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

MN

Lượt người xem:  Views:   346
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch