Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 10/10/2018, 15:00
Giai đoạn 2018-2020: Tây Ninh thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu sản xuất kiểu mẫu
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/10/2018 | MN
Hiện nay, sau khi đạt chuẩn nông thôn mưới, một số xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kế hoạch “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” như xã Bến Củi, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu. Việc thực hiện xây dựng “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” là một giải pháp để địa phương duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được.

Theo dự thảo Quyết định Quy định tiêu chí thực hiện thí điểm Khu dân cư kiểu mẫu và Khu sản xuất kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020, việc nghiên cứu thực hiện thí điểm khu dân cư kiểu mẫu và khu sản xuất kiểu mẫu nhằm định hướng phát triển mô hình nông thôn mới đặc trưng của tỉnh, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Khu dân cư kiểu mẫu là việc xây dựng các khu dân cư có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo chuẩn nông thôn mới; kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; an ninh trật tự xã hội được bảo đảm.

Khu sản xuất kiểu mẫu là việc hình thành các khu sản xuất nông nghiệp được tổ chức lại sản xuất hiệu quả, có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo kế hoạch, mỗi huyện, thành phố lựa chọn địa điểm, xây dựng 1 khu dân cư kiểu mẫu và 1 khu sản xuất kiểu mẫu, được triển khai trong phạm vi xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2016. Trong đó, khu dân cư kiểu mẫu được triển khai trong 1 khu dân cư tập trung của ấp; khu sản xuất kiểu mẫu thực hiện trong ấp trên lĩnh vực trồng trọt.

Tiêu chí thực hiện mô hình thí điểm Khu dân cư kiểu mẫu có 14 tiêu chí và 24 chỉ tiêu. Trong đó có 07 chỉ tiêu nâng cao so với Quyết định 1200/QĐ-UBND, gồm: Tỷ lệ đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa;  Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng; Thu nhập bình quân đầu người/năm của Khu dân cư kiểu mẫu; Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế;  Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định; Tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Khu dân cư kiểu mẫu sẽ thực hiện các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, hệ thống điện, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư và vườn hộ, thu nhập, lao động có việc làm, văn hoá, y tế, môi trường, an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và an ninh trật tự.

Ngoài ra, mỗi khu dân cư được chọn triển khai thí điểm phải có ít nhất 1 mô hình kiểu mẫu, thể hiện tính đặc trưng nổi bật của địa phương trong 5 lĩnh vực: hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân; giáo dục - y tế - văn hoá; cảnh quan - môi trường; an ninh trật tự.

Đối với khu sản xuất kiểu mẫu, tiêu chí khu sản xuất kiểu mẫu lĩnh vực trồng trọt có 09 tiêu chí, 20 chỉ tiêu. Về nội dung thực hiện, các địa phương được chọn làm điểm tiến hành thực hiện các nội dung về Quy hoạch, giao thông, điện, thủy lợi, tổ chức lại sản xuất, Liên kết tiêu thụ sản phẩm,Liên kết tiêu thụ sản phẩm, Giống và quy trình canh tác,  Năng suất và Thu nhập, Môi trường - Cảnh quan.

Cụ thể, về quy hoạch, khu sản xuất kiểu mẫu có trong định hướng tổ chức khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp được xác định trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giao thông, đảm bảo hệ thống đường giao thông nội đồng được kết nối đồng bộ với hệ thống đường giao thông địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân; phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 100% đường trục chính nội đồng được cứng hoá (nhựa, bê tông xi măng) thuận lợi cho xe cơ giới lưu thông, (mặt đường rộng tối thiểu 5m; trừ trường hợp cụ thể 4m). Quy hoạch theo đường đã có sẵn trong sản xuất, mở rộng thêm hoặc nâng cấp đường mới để người dân được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng này. Đường phụ nội đồng (đường xương cá) được cứng hóa không lầy lội trong mùa mưa thuận lợi việc thực hiện phát triển sản xuất, tối thiểu mặt đường phải đạt 2m (tổng km đường phụ/số km thực hiện > 70%).

Điện, có hệ thống điện chạy theo trục chính nội đồng, lưới điện, trạm biến áp phân phối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, khoảng cách an toàn, chất lượng điện ổn định. Đáp ứng cho việc tưới, tiêu khi cần thiết (Khu sản xuất có hệ thống nước tưới tự chảy thì không cần hệ thống điện).

Thủy lợi, Diện tích đất trong khu sản xuất được tưới và tiêu nước chủ động:  Khu sản xuất nằm trong vùng tưới hồ Dầu Tiếng: Phải đảm bảo tưới và tiêu (trong mùa khô và khi khô hạn) chủ động 100% diện tích trong vùng. Khu sản xuất nằm ngoài vùng tưới hồ Dầu Tiếng: Có thể sử dụng mạch nước ngầm bằng giếng khoan (tưới phun hay tiết kiệm) phải đảm bảo >80%.

 Tổ chức lại sản xuất, vận động thành lập THT, HTX; nếu khu sản xuất có THT thì tổ chức thành lập HTX theo Luật HTX năm 2012 có pháp nhân để làm cầu nối liên kết ký hợp đồng giữa doanh nghiệp với người sản xuất. Người dân trong vùng sản xuất được đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các loại cây trồng chính.

 Liên kết tiêu thụ sản phẩm, có ít nhất 40% sản lượng nông sản, thực phẩm đảm bảo được sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, Organic có thể truy xuất được nguồn gốc. Có liên kết hợp đồng đầu tư đầu vào về phân bón, giống… (nếu có), có liên kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, HTX (hợp đồng mang tính bắt buộc phải có). Trong thực hiện hợp đồng phải cam kết thực hiện đúng các nội dung như: Hợp đồng đầu vào, hợp đồng đầu ra, giá cả, dịch vụ thời gian… với doanh nghiệp, HTX.

 Giống và quy trình canh tác, sử dụng giống chất lượng của các cơ sở có uy tín, giống đặc sản (qua phục tráng hoặc chọn lọc) độ thuần > 95%. Đối với giống lúa tối thiểu từ giống xác nhận trở lên, có khu nhân giống để phục vụ cho cả khu sản xuất. Đảm bảo tính cân đối giữa diện tích nhân giống với diện tích thương phẩm. Áp dụng biện pháp phòng trừ dịch tổng hợp (IPM). Thực hiện đúng quy trình đối với các loại cây trồng theo quy định. Thường xuyên thực hiện các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) như ngắt ổ trứng, bắt sâu non, nhổ cây bị bệnh, vệ sinh đồng ruộng, bẫy bắt chuột, lắp đặt các bẫy đèn...phòng ngừa đối tượng gây hại cây trồng. Trong sản xuất người dân phải chấp hành đúng lịch thời vụ, quy trình xuống giống và phòng trừ sâu bệnh tập trung. Trước khi đi vào sản xuất HTX phải có kế hoạch chi tiết được người dân thống nhất cao về giống, quy trình sản xuất do thị trường quyết định, liên kết với doanh nghiệp…Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng liều, đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng phương pháp.

Năng suất và Thu nhập, năng suất, chất lượng, hiệu quả trong khu sản xuất nông thôn mới kiểu mẫu tăng: Trong hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, tùy theo nhu cầu của thị trường (năng suất, giá trị hoặc chất lượng) nhưng phải có hiệu quả so với vụ trước > 20 %. (Ví dụ: Năm trước tổng thu nhập 100 triệu đồng. Nếu tăng 20% /năm sẽ là 120 triệu đồng. Những năm tiếp theo giữ mức > 120 triệu đồng). Thu nhập khu sản xuất lĩnh vực trồng trọt ít nhất 130 triệu đồng/ha.

 Môi trường - Cảnh quan, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường nước, không khí, không có phản ánh của người dân khi pha chế, sử dụng thuốc BVTV; có điểm thu gom xử lý bao bì tập trung, tối thiểu có 02 điểm trong khu sản xuất. Sản phẩm phụ (rơm rạ, lá mía, …) không đốt trên đồng, xử lý tốt để tăng hiệu quả trong sản xuất (mục đích làm giảm lượng CO¬2 trong không khí, giảm hiệu ứng nhà kính.  Đường trục chính nội đồng hoặc đường trục chính đến khu sản xuất được giữ gìn xanh, sạch, đẹp. Thường xuyên vệ sinh trên trục lộ chính (mỗi người dân có trách nhiệm tự giác vệ sinh trên phần diện tích của mình), trồng đồng bộ trên từng tuyến đường hoặc các tuyến đường những loại cây có hoa (nhiều màu sắc, dễ trồng, không tốn công chăm sóc và bền), cây có thu hoạch để cải thiện (như: Các loại cây họ đậu, mè, thọ nhái…) vừa tạo cảnh quan, làm đẹp, đa dạng sinh học vừa thu hút các thiên địch có lợi cho cây trồng. Rà soát, xác định khu sản xuất thuộc quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được duyệt và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu sản xuất như: cứng hoá đường trục chính nội đồng, đường xương cá (nhựa, bê tông xi măng, sỏi đỏ) thuận lợi cho xe cơ giới lưu thông, không lầy lội vào mùa mưa, vừa phục vụ khu sản xuất, đồng thời phục vụ đi lại của người dân sống lân cận; bảo đảm khu sản xuất được tưới và tiêu nước chủ động, đủ độ ẩm cho cây trồng phát triển; hệ thống điện chạy theo trục chính nội đồng, lưới điện và trạm biến áp được phân phối bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, khoảng cách an toàn, chất lượng điện ổn định; đáp ứng việc tưới, tiêu khi cần thiết.

MN

Lượt người xem:  Views:   102
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết