Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 09/05/2019, 08:00
Thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/05/2019
Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 906/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Kế hoạch nhằm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành chức năng và địa phương triển khai thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh năm 2019, nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội trong công tác bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới nhằm giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

Kế hoạch tập trung vào các mục tiêu chính như Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin; Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Nhằm phấn đấu thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch tập trung truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Cụ thể, nhân bản các sản phẩm, ấn phẩm truyền thông về bình đẳng giới trong gia đình và vai trò của giới trong gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng các phóng sự tuyên truyền về công tác bình đẳng giới trên các phương tiện truyền thông của tỉnh và địa phương như: Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố, Trạm truyền thanh các xã, phường, thị trấn; in ấn bangrol, Pano, khẩu hiệu, bangrol phướn tuyên truyền. Thực hiện các hoạt động truyền thông tại các đợt cao điểm như "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" (01-30/6); hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); "Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" (15/11-15/12), các sự kiện văn hóa, thể thao có liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Mở rộng các hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề trong trường học, các buổi Hội thảo, tọa đàm, tổ chức tuyên truyền kỷ niện ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày thành lập HLHPNVN 20-10.

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử thông qua việc khảo sát, đánh giá định kỳ về thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, quản lý, nữ lãnh đạo các cấp để kiến nghị kịp thời các biện pháp, chính sách có liên quan đến công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ bao gồm cả đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức diễn đàn, báo cáo chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và nữ lãnh đạo quản lý, nữ cán bộ thuộc diên quy hoạch nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cung cấp dịch vụ về phòng chống bạo lực giới (Thực hiện mô hình: Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng) thông qua việc tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh khẩn cấp nhằm cách ly và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người có nguy cơ bị bạo lực (và con của họ) khỏi đối tượng gây bạo lực, người có nguy cơ gây bạo lực; Chăm sóc y tế ban đầu: sơ cứu trong trường hợp nạn nhân bị thương tích nhẹ, trong trường hợp nặng hỗ trợ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất; Tư vấn ổn định tâm lý cho nạn nhân (và con của họ trong trường hợp cần thiết); tư vấn, có biện pháp can thiệp đối với đối tượng gây bạo lực và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý; Kết nối các dịch vụ liên quan phù hợp để hỗ trợ nạn nhân khi có nhu cầu hoặc khi nạn nhân cần được chuyển tuyến. Hỗ trợ nạn nhân trở về gia đình sau thời gian tạm lánh khi đã đảm bảo đủ an toàn.

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng tác viên; người dân về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và các văn bản pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý Nhà nước, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tham dự các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo do trung ương triệu tập về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế từng đơn vị.

GH

Lượt người xem:  Views:   145
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết