Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 16/10/2020, 10:00
Ðại biểu thảo luận dự thảo các văn kiện Ðại hội: Dân chủ, trách nhiệm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/10/2020
Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã dành thời gian để tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Hùng Thái- Uỷ viên Ban Thường vụ Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ thảo luận nội dung công tác xây dựng Ðảng.

Trong phiên làm việc sáng 15.10, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Triều trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng, Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh. Theo đó, đã có 817 lượt ý kiến phát biểu của đảng viên đóng góp cho các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng.

Hầu hết các ý kiến thống nhất cao, đánh giá dự thảo các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có chất lượng cao, bố cục rõ ràng, đánh giá sát, đúng thực tế tình hình, có tính tổng kết và khái quát cao, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân đối với Ðại hội XIII của Ðảng; xác định rõ mục tiêu, phương hướng và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Ðảng khoá XII tại Ðại hội XIII của Ðảng, có ý kiến đề nghị bổ sung vấn đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng" trong nội dung chủ đề Ðại hội.

Về tầm nhìn và định hướng phát triển, một số ý kiến đề nghị xác định cụ thể thời gian là đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, một số ý kiến đề nghị bổ sung vấn đề "Chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế"…

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Tấn Tài- đoàn đại biểu Ðảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thảo luận về phát triển hạ tầng giao thông.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng và thi hành Ðiều lệ Ðảng, có ý kiến đề nghị bổ sung hạn chế cải cách hành chính trong Ðảng; chất lượng công tác thi đua, khen thưởng chưa cao, còn biểu hiện chạy theo thành tích. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ "củng cố, tăng cường, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Ðảng" vì đây là vấn đề cấp bách hiện nay, phù hợp với đánh giá trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Trước đó, ngày 14.10, ngay sau khi kết thúc phiên trù bị, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chia thành 13 tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương trình tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ghi nhận tại tổ thảo luận số 3, các đại biểu đã phát huy trí tuệ tập thể, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp sát với thực tế vào của các văn kiện Trung ương trình tại Ðại hội XIII của Ðảng. Theo đại biểu Trương Nhật Quang- Bí thư Thị uỷ, trưởng đoàn đại biểu Ðảng bộ thị xã Trảng Bàng, thời gian qua, Trung ương ban hành nhiều nghị quyết về kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tuy nhiên, việc ban hành nghị quyết vừa qua có nhiều điểm chưa phù hợp, chưa sát với điều kiện thực tế, chưa đề ra lộ trình thực hiện phù hợp, gây khó khăn cho cơ sở trong tổ chức thực hiện, đòi hỏi Trung ương cần sớm có điều chỉnh, bổ sung.

Chưa có sự đồng bộ giữa nghị quyết của Ðảng với hệ thống pháp luật của Nhà nước dẫn tới khó khăn trong thực hiện, hiệu quả thực hiện nghị quyết chưa tốt. Một số quy định của Trung ương về xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị - nhất là điều kiện, tiêu chuẩn của những người tham gia tổ chức hội đặc thù chưa phù hợp. Ðại biểu của tổ thảo luận số 3 cũng đặt vấn đề Trung ương cần xem xét trách nhiệm của những người tham mưu ban hành chính sách không phù hợp.

Bí thư Thành uỷ Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh- đoàn đại biểu Ðảng bộ thành phố Tây Ninh thảo luận tổ số 1.

Về công tác xây dựng Ðảng, đại biểu tổ thảo luận số 3 cho rằng Trung ương cần có quy định về điều chỉnh sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là ở các chi bộ đặc thù như doanh nghiệp ngoài nhà nước, các ấp, khu phố theo hướng tạo điều kiện cho đảng viên được tham gia sinh hoạt Ðảng, hạn chế tối đa tình trạng xin ra khỏi Ðảng do không có điều kiện tham gia sinh hoạt Ðảng.

Thực tế trên đòi hỏi cần có sự cải cách hành chính mạnh mẽ trong Ðảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi bộ Ðảng. Cụ thể như cần có mạng nội bộ, cho phép các chi bộ triển khai quán triệt những nội dung nghị quyết không mang tính chất mật tới các đảng viên; thông qua đó, các đảng viên cũng có thể phản ánh, báo cáo với chi bộ, chi uỷ những vấn đề liên quan.

Theo báo cáo của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Triều, đã có 2.384 lượt ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân góp ý cho các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh.

Ða số các ý kiến đều thống nhất cao với các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh, đánh giá các dự thảo văn kiện, nhất là Báo cáo chính trị, đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có bố cục chặt chẽ, hợp lý, khoa học, phản ánh được những thành tựu cơ bản, nổi bật của tỉnh nhà đạt được trong thực hiện Nghị quyết Ðại hội X Ðảng bộ tỉnh.

Ðồng thời, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân và đúc kết được các bài học kinh nghiệm mang tính thực tiễn sâu sắc; các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá được xác định hợp lý, khoa học, có tính phấn đấu cao, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà.

Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng Trương Nhật Quang- đoàn đại biểu Ðảng bộ thị xã Trảng Bàng thảo luận tổ số 3.

Ðơn cử như góp ý về bố cục báo cáo chính trị trình Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh, một số ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung thêm về nhận định đánh giá tình hình liên quan đến bối cảnh thực hiện Nghị quyết Ðại hội X Ðảng bộ tỉnh, nhất là những tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19; cần bổ sung thêm phụ lục, số liệu minh hoạ.

Một số ý kiến đề nghị điều chỉnh lại mục tiêu, định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 theo hướng không ấn định con số cụ thể mà chỉ nêu chung, mang tính định tính, như: "Tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước".

Ngoài các tham luận trình bày tại Ðại hội, việc thảo luận tổ được thực hiện theo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, thể hiện trách nhiệm chính trị của đảng viên - đại biểu dự Ðại hội, góp phần vào thành công của Ðại hội.

Hoàng Anh - Phương Thuý - Tâm Giang

Nguồn: https://baotayninh.vn/-ai-bieu-thao-luan-du-thao-cac-van-kien-ai-hoi-dan-chu-trach-nhiem-a127599.html

Lượt người xem:  Views:   461
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết