Thông tin đấu thầu
Thứ 5, Ngày 20/07/2017, 21:00
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2017

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử" cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: "Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử".

- Tổng giá trị trúng thầu: 295.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi lăm triệu đồng) đã bao gồm thuế VAT và chi phí lắp đặt, vận chuyển đến nơi sử dụng.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


Lượt người xem:  Views:   171
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin đấu thầu