Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 25/07/2018, 17:00
Đánh giá an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin cho các đơn vị trong tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/07/2018

Thực hiện Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018, trong đó có giao cho Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá mạng nội bộ (LAN) và hệ thống thông tin của một số Sở, ngành, UBND cấp huyện. Từ ngày 18/6 đến hết ngày 06/07/2018, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh  (CSIRT) phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp tin học Mặt Trời tiến hành đánh giá an toàn an ninh thông tin tại Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện Bến Cầu, UBND huyện Gò Dầu.

Tại các đơn vị, Đoàn đánh giá đã hướng dẫn, phối hợp với cán bộ phụ trách tại từng đơn vị xử lý và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, kiểm tra dò quét và gỡ bỏ các phần mềm độc hại trên hệ thống mạng máy tính. Đồng thời đưa ra những cảnh báo, mối nguy hại có thể gây mất an toàn thông tin tồn tại trong hệ thống mạng của từng đơn vị. Nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin cho lãnh đạo cũng như cán bộ công chức viên chức tại từng đơn vị. Tham mưu những giải pháp, kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị giúp đơn vị đưa ra những định hướng, khắc phục nhằm hạn chế tối đa các khả năng gây mất an toàn thông tin.

Chi đoàn

Lượt người xem:  Views:   141
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động