Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 22/05/2019, 16:00
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/05/2019
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch số 81-KH/BTGTU ngày 17/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2019. Trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức một số hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu triển khai thực hiện các Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020" và Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020".

Cụ thể, thực hiện đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu thành tựu của tỉnh, về tiềm năng phát triển và hợp tác đầu tư của tỉnh; chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung của Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn, tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan truyền thông trong tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại; tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời quảng bá và thu hút đầu tư trong và ngoài nước đến với Tây Ninh.

Lượt người xem:  Views:   102
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động