Thông tin hoạt động
Thứ 3, Ngày 19/05/2020, 16:00
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn mô hình đảm bảo an toàn thông tin cấp bộ, cấp tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/05/2020
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian vừa qua, công tác bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, đặc biệt là bảo đảm an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử (CPĐT), Chính quyền điện tử (CQĐT) và Đô thị thông minh (ĐTTM) đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm. Tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

​Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn thông tin chưa được triển khai một cách tổng thể, đồng bộ và thống nhất với với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 (Khung CPĐT 2.0) và các hướng dẫn khác của Bộ Thông tin và Truyền thông có liên quan; Mức độ quan tâm của người đứng đầu còn hạn chế; Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin còn chưa đúng cách. Do đó, công tác bảo đảm an toàn thông tin nói chung cần tiếp tục thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ và thống nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Nhằm đảm bảo công tác an toàn thông tin trong phát triển CPĐT, CQĐT và ĐTTM tuân thủ các quy định của pháp luật, đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin theo quy định và phù hợp với Khung CPĐT 2.0. Thống nhất, đồng bộ công tác, mô hình bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển CPĐT, CQĐT và ĐTTM tại các bộ, ngành, địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn mô hình đảm bảo an toàn thông tin cấp bộ, cấp tỉnh.

Mô hình được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận như sau: Hướng dẫn chi tiết Khung CPĐT 2.0 đối với nội dung về bảo đảm an toàn thông tin, nhằm tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong công tác bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển CQĐT,CPĐT và ĐTTM. Hướng dẫn chi tiết việc thực thi bảo đảm an toàn thông tin trong việc phát triển CQĐT, CPĐT và ĐTTM nhằm tuân thủ theo quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về an toàn thông tin.
Xem chi tiết hướng dẫn tại đây!AIS_MO HINH ATTT CAP TINH MAU.docxLượt người xem:  Views:   308
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động