Thông tin hoạt động
 
Nhằm phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong đẩy mạnh truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 15/02/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 06/KH-STTTT về tuyên truyền cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.
 
Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018.
 
Ngày 25/01/2019, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông, phòng văn hóa - thông tin và đài truyền thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Văn Dững, Phó Giám đốc phụ trách Sở chủ trì hội nghị.
 
Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin tỉnh Tây Ninh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
Ngày 21/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 145/UBND-KGVX về việc thu thập dữ liệu Bản đồ số cho đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”.
 
Ngày 10/01/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019.
 
Ngày 22/01/2019, tại Hội trường UBND xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng (Văn phòng đại diện khu vực miền Đông Nam bộ) tổ chức trao học bổng cho 20 em học sinh nghèo hiếu học thuộc xã Phước Chỉ. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận (IDICO) tài trợ.
 
Ngày 21/01/2019, tại hội trường Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.
 
Năm 2018 với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành tựu quan trọng; phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, kết quả đó đã mang lại hiệu quả xã hội to lớn.
 
Dự kiến, giai đoạn 2, Bưu điện tỉnh Tây Ninh và Tỉnh đoàn Tây Ninh sẽ phối hợp hoàn thành việc thu thập dữ liệu toàn bộ địa chỉ trên toàn tỉnh trong tháng 01/2019.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.