Thông tin hoạt động
 
Nội dung này được thực hiện theo Kế hoạch số 2582/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai giai đoạn 2 của Trung tâm Hành chính công.
 
Ngày 02/11/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo năm 2018 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo chí địa phương, trung ương thường trú tại Tây Ninh, lực lượng báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, đại diện đài truyền thanh cấp huyện, xã phường, thị trấn, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý của các trường trung học phổ thông trong tỉnh.
 
Kể từ ngày 01/11/2018 các thủ tục hành chính cấp tỉnh và thủ tục cấp căn cước công dân sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp tại các quầy đặt tại TT HCC là 1129 TTHC và tiếp nhận tại các quầy di động của TT HCC đặt tại các sở ngành là 317 TTHC.
 
Ngày 30/10/2018, tại Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình bệnh khảm lá khoai mì tại các tỉnh, thành phía nam và công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá khoai mì trực thuộc Bộ.
 
9 tháng năm 2018, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, công vụ trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận góp phần quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
 
Thực hiện công văn số 2423/UBND-KSTT ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ và quy trình điện tử của TTHC trên địa bàn tỉnh, ngày 19/10/2018, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn tạo thủ tục và vẽ quy trình điện tử trên phần mềm một cửa cho quản trị của các Sở, ban, ngành tỉnh.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 18/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn trực tuyến tiếp nhận và trả kết quả qua mạng xã hội Zalo cho cán bộ công chức, viên chức thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh, các phòng chuyên môn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính; Chánh văn phòng UBND cấp huyện, công chức tiếp nhận và phòng chuyên môn tham mưu UBND cấp huyện giải quyết thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh và công chức Tư pháp cấp xã.
 
Ngày 12/10/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ tuyên truyền cho 200 báo cáo viên cấp huyện. Tham dự tập huấn có ông Trần Văn Dững, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ngày 03/10/2018, UBND tỉnh có Công văn số 2423/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh công bố quy trình nội bộ và quy trình điện tử của TTHC trên địa bàn tỉnh.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.