Thông tin hoạt động
 
Ngày 26/9/2014, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Hội tin học tổ chức Hội thi Ứng dụng công nghệ Thông tin phục vụ cải cách hành chính cho cán bộ công chức viên chức tỉnh năm 2014.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.
 
Trong 3 ngày (01/7 - 03/7/2014), Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp tập huấn tin học căn bản mã nguồn mở cho các học viên thuộc các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đây là lớp học thứ hai, lớp học thứ nhất được tổ chức từ ngày 10/6 - 12/6/2014.
 
Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp tập huấn “An ninh mạng nâng cao” cho các học viên phụ trách công nghệ thông tin thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 835/QĐ-TTg phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, thời gian thi hành kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2014.
 
Theo Nghị định quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, có hiệu lực thi hành từ 1/6/2014, đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử gồm: 1- Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo chí sử dụng; 2- Lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên và những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm báo chí; 3- Người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí.
 
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 881/UBND-VX về việc dùng chung cột điện lực, cột viễn thông để treo cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đặc biệt phải đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.
 
Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước của bộ vừa qua.
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.