Ứng Dụng CNTT
Thứ 6, Ngày 23/10/2015, 09:00
Mẫu Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/10/2015
Các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý an toàn của bộ tiêu chuẩn TCVN 7562:2005 và TCVN ISO/IEC 27001:2009.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý an toàn của bộ tiêu chuẩn TCVN 7562:2005 và TCVN ISO/IEC 27001:2009.
  (Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 11/11/2014 Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.)

Tải về Mẫu Quy chế tải tại đây.

Lượt người xem:  Views:   810
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ứng Dụng CNTT