Ứng Dụng CNTT
Thứ 5, Ngày 06/10/2016, 11:00
Cung cấp thông tin khảo sát về hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực CNTT năm 2016.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/10/2016
Thực hiện Kế hoạch số 2793/KH-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh về việc khảo sát hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin năm 2016 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì thực hiện; Trong đó Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao phối hợp thực hiện khảo sát.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo mẫu phiếu khảo sát được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông http://sotttt.tayninh.gov.vn (chuyên mục Ứng dụng CNTT – Mẫu báo cáo). Các cơ quan đơn vị tải Biễu mẫu khảo sát cụ thể như sau:

- Khối cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh (thuộc phần II Phụ lục I Kế hoạch 2793/KH-UBND ngày 03/10/2016): Tải về CQNN cap tinh.rar

- Khối Cơ quan hành chính cấp huyện (thuộc phần IV Phụ lục I Kế hoạch 2793/KH-UBND ngày 03/10/2016): Tải về UBND cap huyen.rar

- Doanh nghiệp nhà nước (thuộc phần VI Phụ lục I Kế hoạch 2793/KH-UBND ngày 03/10/2016): Tải về DN tinh.rar

Công văn kèm Phiếu khảo sát của các cơ quan, đơn vị gửi liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử (eOffice) hoặc gửi trực tiếp Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh) trước ngày 11/10/2016 để kịp thời tổng hợp.

Nếu có thông tin cần trao đổi, các đơn vị liên hệ Phòng Công nghệ thông tin (Điện thoại: 3813 222; Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn).

Lượt người xem:  Views:   361
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ứng Dụng CNTT