Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
247
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
113/2018/NĐ-CP23/01/2018Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tinChính phủ
 
242/2017/TT-BTTTT29/12/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bảnBộ Thông tin và Truyền thông
 
343/2017/TT-BTTTT29/12/2017Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nướcBộ Thông tin và Truyền thông
 
444/2017/TT-BTTTT29/12/2017Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tinBộ Thông tin và Truyền thông
 
545/2017/TT-BTTTT29/12/2017Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tinBộ Thông tin và Truyền thông
 
646/2017/TT-BTTTT29/12/2017Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
747/2017/TT-BTTTT29/12/2017Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đấtBộ Thông tin và Truyền thông
 
841/2017/TT-BTTTT19/12/2017Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nướcBộ Thông tin và Truyền thông
 
939/2017/TT-BTTTT15/12/2017Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nướcBộ Thông tin và Truyền thông
 
1040/2017/TT-BTTTT15/12/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
1138/2017/TT-BTTTT13/12/2017Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dânBộ Thông tin và Truyền thông
 
1237/2017/TT-BTTTT07/12/2017Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FMBộ Thông tin và Truyền thông
 
1336/2017/TT-BTTTT29/11/2017Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
1435/2017/TT-BTTTT23/11/2017Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên sốBộ Thông tin và Truyền thông
 
1534/2017/TT-BTTTT22/11/2017Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình"Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1633/2017/TT-BTTTT22/11/2017Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị viba số điểm - điểm"Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1732/2017/TT-BTTT15/11/2017Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nướcBộ Thông tin và Truyền thông