Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
266
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
1111/2018/NĐ-CP31/10/2018Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phươngChính phủ
 
228/2018/QĐ-TTg12/07/2018Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nướcChính phủ
 
309/2018/TT-BTTTT29/06/2018Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
410/2018/TT-BTTTT29/06/2018Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
508/2018/TT-BTTTT25/05/2018Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ"Bộ Thông tin và Truyền thông
 
603/VBHN-BTTTT17/05/2018Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bảnBộ Thông tin và Truyền thông
 
707/2018/TT-BTTTT15/05/2018Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nướcBộ Thông tin và Truyền thông
 
802/VBHN-BTTTT10/05/2018Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngBộ Thông tin và Truyền thông
 
905/2018/TT-BTTTT09/05/2018Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD"Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1006/2018/TT-BTTTT09/05/2018Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD"Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1104/2018/TT-BTTTT08/05/2018Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
1261/2018/NĐ-CP23/04/2018Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhChính phủ
 
1303/2018/TT-BTTTT20/04/2018Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hìnhBộ Thông tin và Truyền thông
 
1460/2018/NĐ-CP20/04/2018Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc giaChính phủ
 
1502/2018/TT-BTTTT13/04/2018Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1601/VBHN-BTTTT30/03/2018Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động inBộ Thông tin và Truyền thông
 
1701/2018/TT-BTTTT29/03/2018Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hìnhBộ Thông tin và Truyền thông