Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
35
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
130/2020/TT-BTTTT
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
2 5/CT-BTTTT02/02/2021Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021Bộ Thông tin và Truyền thông
 
3 1/CT-BTTTT11/01/2021Về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021Bộ Thông tin và Truyền thông
 
442/2020/TT-BTTTT31/12/2020Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bảnBộ Thông tin và Truyền thông
 
5 43/2020/TT-BTTTT31/12/2020


Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
6 6/VBHN-BTTTT28/12/2020Hợp nhất Thông tư 36/2020/TT-BTTTT và Thông tư 40/2016/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thông
 
7 41/2020/TT-BTTTT24/12/2020Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc sanBộ Thông tin và Truyền thông
 
832/2020/TT-BTTTT01/12/2020
Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
9 40/2020/TT-BTTTT30/11/2020

Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1039/2020/TT-BTTTT24/11/2020Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
1138/2020/TT-BTTTT16/11/2020

Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”
Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1236/2020/TT-BTTTT13/11/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hảiBộ Thông tin và Truyền thông
 
13 37/2020/TT-BTTTT13/11/2020

Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1429/2020/TT-BTTTT28/10/2020Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tinBộ Thông tin và Truyền thông
 
1528/2020/TT-BTTTT01/10/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1627/2020/TT-BTTTT30/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1726/2020/TT-BTTTT23/09/2020
Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông