Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021 - 202590156. VB lay y kien DT Nghi quyet_Signed.pdf901DU THAO NGHI QUYET HDND.docx10/11/2020
2lấy ý kiến đề xuất xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025.Nghị quyết282.Tờ trình cua UBND tinh trinh Thuong truc HDND tinh ve de nghi xay dung NQ.doc282677.signed.pdf283.BAO CAO KQ THUC HIEN NQ36.doc284.Du thao Nghi quyet de nghi xay dung gui Thuong truc HDND tinh (1).doc21/10/2020
3Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh3772020. KH Lam viec truc tuyen_UBND tinh_v2.docx29/08/2020
4Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh Quyết định685Du thao Quy dinh thuc day su dung DVC_V2.doc28/08/2020
5Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định492Du thao QD tiep nhan - tra kq TTHC theo QD45.doc19/07/2020
6Góp ý dự thảo Quy định chính sách Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Nghị quyết346Du thao Quy dinh che do ho tro can bọ CNTT.rar29/05/2020
7Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Tây NinhQuy định473Phan anh Hien Truong.rar11/11/2019
8Góp ý dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định674CQDT1.rar27/09/2019
9Góp ý dự thảo Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quyết định514Du thao chi tieu.rar10/09/2019
10Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh80Lay y kien.rar11/05/2019
11Lấy ý kiến Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thôngQuyết định118duthaoquyetdinhsuadoiboung.doc363cong van gop y de an_Signed.pdf56802-2017-QD-UBND.pdf17/03/2019
12Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định789Du thao.rar05/10/2018
13Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quyết định689Quy che DVC - mot cua dien tu_28-8-2018.doc14/09/2018
14Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định4761-CV gop y bai bo Quyet dinh 38-2011 ve QC QLNN ve TTDN.doc4762-Du thao Quyet dinh bai bo QD 38-2011 ve Quy che QLNN ve TTDN.doc476Bai bo QD 38-2011.rar19/01/2018
15Lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định550QĐ ban hanh QC - Ca biet.doc24/11/2017