Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Trích yếu:
Quy chế quản lý, vận hành hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
17/11/2017 24/11/2017 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý