Văn bản Quy phạm Pháp luật
28/2020/TT-BTTTT 
Số Ký hiệu:
28/2020/TT-BTTTT 
Ban hành:
01/10/2020 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/04/2021 
Trích yếu:
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2”

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: